utsprucken, 2011

4 pictures available


link exposition

painting: 150 x 100 cm

Finns det ett speciellt ögonblick när utvecklingen övergår i blottställdhet?